Terasy Thermowood – dřevěné terasy REAL DECK


Thermowood borovice – terasová prkna, rozměr 26x140mm REAL DECK
Dřevo na terasy Thermowood borovice, ROZMĚR: 26 x 140 mm je tepelně upravené dřevo. Díky této thermo úpravě se stává dřevo rozměrově stálé. Také thermo dřevo na terasy lze bez obav ošetřit např. nátěrem na olejovo voskové bázi z řady OsmoColor..

Thermowood borovice


Thermowood borovice – terasová prkna, rozměr 26x117mm REAL DECK
Dřevo na terasy Thermowood borovice, ROZMĚR: 26 x 117 mm je tepelně upravené dřevo. Díky této thermo úpravě se stává dřevo rozměrově stálé. Také thermo dřevo na terasy lze bez obav ošetřit např. nátěrem na olejovo voskové bázi z řady OsmoColor..

Thermowood borovice

Thermo dřevo – borovice a jasan: terasové dřevo na terasy

Ekologické, odolné a rozměrově stálé dřevo

Borovicové dřevo na terasy

Popis thermowood dřeva na terasy:

Metoda zpracování tepelně upraveného dřeva se skládá ze 3 výrobních period.

Perioda teplotního nárůstu (1 – 40 hodin )
Teplota v sušící komoře se postupně zvedá na 180 – 240°C. V této periodě dochází k samotnému vysušení dřeva.

Perioda intenzivní teplotní úpravy ( 1 – 5 hodin)
V této periodě se relativní teplota v sušící komoře ustálí na konstantní hodnotu. V celém časovém úseku musí zůstat obsah vodní páry ve vzduchu v prostoru celé komory stejný.

Perioda ochlazování a stabilizace vlhkosti
Teplota se v této periodě opět postupně snižuje. K tomu je do komory vháněna studená vodní pára, tak až vnitřní teplota dřeva klesne na 30 – 40°C. Tento ochlazovací proces je pro konečnou fázi nepostradatelný, protože dřevo se pomocí páry opakovaně zvlhčuje. Teprve až se vlhkost dřeva opět zvedne na 6 – 7%, jsou dosaženy optimální podmínky pro další zpracování.

Ekologie

Při jednotlivých zpracovatelských procesech nedochází k použití jakýkoliv chemikálií. Dřevo je jak známo obnovitelná surovina.

Odolnost

V podstatě již při výběru vstupní suroviny se dbá na výběr řeziva s pravidelnými lety.Tepelné zpracování zvyšuje odolnost dřeva proti povětrnostním podmínkám, zabraňuje hnilobě a napadení houbami.

Rozměrová stálost

Borové a jasanové Thermowood dřevo se vyznačuje dobrou rozměrovou stálostí. Kolísání vlhkosti je díky tepelnému zpracování přerušeno resp. zastaveno. Náchylnost dřeva k deformacím resp. k nabobtnávání a následnému smršťování je snížena až o 60%.

Nátěr a barva

Tepelně zpracované dřevo se může při použití ve venkovních podmínkách opatřit nátěrem nejlépe na olejovo voskové bázi OSMO COLOR – olej na Thermo dřevo. Obnovitelnost nátěru by měla proběhnout dle potřeby ca. 1 x ročně. Bez tohoto ochranného nátěru dojde na thermo dřevu v období ca. 12- 15 měsíců k přirozenému zešednutí a na povrchu dřeva se vytvoří stříbřitá patina.