TERASY Z JEHLIČNATÝCH DŘEVIN

Terasy Modřín – dřevěné terasy REAL DECK

Terasy ze Sibiřského i Jesenického modřínu. Modřínové dřevo je pevné, pružné a dobře opracovatelné. Jeho obsažená pryskyřice odpuzuje vodu jako přírodní impregnace a chrání dřevo před napadením houbami. Pomocí ochranných terasových olejů od OSMO můžeme modřínové dřevo na dlouhou dobu opticky zhodnotit. Modřín je velmi citlivý na železo, a aby se zabránilo černání dřeva je vhodné používat pouze připevňovací prostředky z ušlechtilé oceli. Dřevo dodáváme vysušené na konečnou vlhkost cca 18% +/- 2%, kvalita odpovídá třídění A/B dle ČSN 4

Terasy Modřín - dřevěné terasy REAL DECK

Terasy Borovice – dřevěné terasy REAL DECK

Terasy z borovice dodáváme od českých zpracovatelů. Borovicové terasové dřevo je díky obsahu pryskyřice odolné, jeho charakteristikým znakem je větši množství suků. Terasové dílce z borovice dodáváme bez impregnace, nebo s tlakovou impregnací. Vlhkost dřeva 18% +/- 2%. Terasové dílce z borovice dodáváme v třídění A/B dle ČSN 492110

Terasy Borovice - dřevěné terasy REAL DECK

Terasy Thermowood – dřevěné terasy REAL DECK

Thermo dřevo z borovice a jasanu – dřevěné terasy Thermowood vyrobené metodou zpracování tepelně upraveného dřeva. Ekologické, odolné a rozměrově stálé terasy.

Terasy Thermowood - dřevěné terasy REAL DECK

Terasy Západní červený cedr – terasy REAL DECK

Západní červený cedr je ideální dřevo na terasy a ideální podlahové venkovní dřevo. Po vysušení je toto dřevo středně tvarově stabilní, snadno a čistě se zpracovává, vykazuje rovnoměrně hladký povrch, lze dobře leštit a povrchově ošetřovat.

Terasy Západní červený cedr - terasy REAL DECK

VOLBA DŘEVA

U tuzemských jehličnatých dřevin jako douglaska, borovice a modřín je doporučeno odolnost a trvanlivost zlepšit pomocí chemické ochraně dřeva.
Speciální úpravou je u thermo dřeva jasan, thermo dřeva borovice a u borovice impregnované v tlakových kotlích zvýšena trvanlivost a odolnost. Přímému kontaktu se zeminou by se mělo zabránit u jehličnatého dřeva a u termo dřeva borovice.

SUKY

Podle druhu dřeva a vlivů podmíněných růstem se obměňuje počet a velikost suků a také kresba žilek dřeva. Zdravé suky dodávají dřevu živý, individuální vzhled. Nejsou žádným nedostatkem, není omezen jejich počet a velikost. Ojediněle se objevujícím hranovým sukům a trhlinám v oblasti suků nelze vždy zabránit a nemají žádný vliv na trvanlivost dřeva.

DRSNÝ POVRCH A PROHLUBNĚ OD HOBLOVÁNÍ

Ojediněle se u některých lamel a profilů mohou na povrchu vyskytnout drsná místa a takzvané prohlubně od hoblování. I přes velkou pečlivost ve výrobě nelze zásadně zabránit těmto drsným místům na povrchu. Zvláště v oblasti suků a u vláken dřeva orientovaných proti směru opracování jsou podle druhu dřeva na povrchu možná drsná místa nebo malé trhliny způsobené vytržením vláken dřeva. Na koncích se může ojediněle vyskytnout lehké roztřepení a lze ho snadno odstranit.

ROZDÍLY / BOBTNÁNÍ A SMRŠŤOVÁNÍ

Dřevo je přírodní materiál, který „pracuje“. Proto může pod vlivem klimatických změn ročních období dojít ke změnám v rozměrech dřevěných profilů v tloušťce a šířce (až do 10%). Toto bobtnání a smršťování dřeva by mělo být zohledněno při Vašem projektování, obzvláště je třeba toto konstrukčně zohlednit u terasových prken. Termo dřevo bylo díky speciální termické úpravě tak změněno ve svých vlastnostech, že již téměř „nepracuje“.

TOČITÝ RŮST/DEFORMACE

U přírodně rostoucích materiálů jako dřevo může dojít k mírnému nebo ojediněle také k silnému točitému růstu. U terasových prken proti tomuto točitému růstu působí správná vzdálenost podkladní konstrukce. Již zdeformovaná terasová prkna lze “zdravě zkrátit“ přiříznutím. Prkna se zkrátí tak, aby se odstranilo točitému růstu sešroubováním s podkladní konstrukcí.

TVORBA TRHLIN

Přírodní povětrnostní vlivy jako slunce, vlhkost a UV záření působí na dřevo rozdílně podle druhu dřeva. Tak se mohou příležitostně tvořit trhliny, které ale nemají žádný vliv na trvanlivost.

LÁTKY OBSAŽENÉ VE DŘEVU

Dřevo obsahující pryskyřici jako modřín, borovice, smrk a douglaska může v počáteční době ve zvýšené míře ronit pryskyřici. Ronění pryskyřice můžete zabránit mechanicky nebo také s naším „Odstraňovačem pryskyřice“. U dřeva impregnovaného v tlakových kotlích se na povrchu vyskytují zelenavé výkvěty. Přitom se jedná o ronění pryskyřice, která se smísila s impregnací. Tyto světle zelené výkvěty soli časem zvětrají.