Terasy Teak – dřevěné terasy REAL DECK

Teak barmský s perem a drážkou na příčné straně – dřevo na terasy, rozměr 20 x 125mm REAL DECK

Dřevo na terasy Teak barmský, hladké prkno, ROZMĚR: 20 x 125 mm, příčná strana prkna spojení pero/drážka. Vhodné pro uchycení do klipů/skryté spojení, drážky pro klipy nutné předfrézovat. Uměle vysušené dřevo s vlhkostí ca 16-18%. Teakové terasy dodáváme v lamelách 4 stranně hoblovaných.

Teak barmský s perem a drážkou

Teak javský hladké prkno – dřevo na terasy, rozměr 20 x120mm, pero/drážka REAL DECK

Dřevo na terasy Teak javský, ROZMĚR: 20 x 120 mm, hladké prkno, pero/drážka spojení na krátké straně. Montáž pomocí spojovací příchytky / neviditelný spoj nebo pokládka připevněním vruty ze shora.

Teak javský hladké prkno

Teak: terasové dřevo na terasy, dřěvěné terasy z Teaku

Hlavní země původu teakového dřeva na terasy: teak pochází z Barmy a roste také v Indii, Thajsku, Indonésii a Jávě. Rozšířil se částečně také do Malajsie, na Borneo, Filipíny, do tropické Afriky a Střední Ameriky.

Teak barmský

Skvělá pověst, jedinečná textura, dřevěné terasy z teaku barmského

Teak je listnatá dřevina, tropický strom z čeledi železníkovitých. Většina teakových stromů dorůstá do průměrné výšky 9 – 11 m, s kmenem o průměru 1 – 1,5 m.

Popis teaku na terasy:

Terasy z teaku dodáváme výhradně z teaku barmského ve třídění Select&Better, uměle vysušeného na vlhkost 16 – 18%. Pravý barmský teak má úzké, světle žlutohnědé bělové dřevo a tmavé zlatohnědé jádrové dřevo, které na vzduchu na povrchu tmavne na středně nebo tmavě hnědé. Barmský teak má převážně přímé vláknění. Teak lze dobře opracovávat. Pro spojování je třeba předvrtat otvory. Dřevo teaku je velmi trvanlivé. Bez ošetření teakovéhoTeak Barma dřeva zůstane terasa bez újmy, avšak její barva se časem mění ze žlutohnědé na stříbrnošedou. Pro zachování původní barvy je potřebné dřevo ošetřit a jako nejvhodnější doporučujeme použít tuto skladbu nátěru: 2 nátěry jedním ze Speciálních olejů na dřevo OSMO COLOR s pigmentovým základem (ne 007 bezbarvý teakový olej) nebo 1 nátěr jedním ze Speciálních olejů na dřevo OSMO COLOR s pigmentovým základem (ne 007 bezbarvý teakový olej) a 1 nátěr Speciální olej na dřevo s protiskluzovým efektem (olej obsahuje hustou organickou přísadu, jejíž protiskluzové částice jsou rovnoměrně rozděleny v nátěru. Částice se spojí při nánosu a po uschnutí zůstávají na povrchu.) V případě kryté terasy je možno použít 2 slabé nátěry Speciálním olejem na dřevo 007 – bezbarvý teakový olej nebo 2 slabé nátěry Speciálním olejem na dřevo s protiskluzovým efektem č. 430. Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku dřevěných teras a vytvoření dostatečně stabilní konstrukce. Pro podkladní konstrukci má být kvůli rovnoměrnému nabobtnání a smršťování použito pouze dřevo stejné nebi podobné hustoty jako dřevo pochozí. Pro správnou údržbu a čištění věnujte pozornost pokynům k údržbě terasových prken. Hustota dřeva: 610 – 690 kg/m³.

Teak barmský

Použití:

Teak si rozhodně zasluhuje svoji skvělou pověst, kterou mu vynesla jeho pevnost a trvanlivost, stabilita v proměnlivých atmosférických podmínkách a vynikající dekorativní vzhled. Terasa z teaku Vám bude při správném ošetřování a údržbě přinášet dlouhodobě skvělý pocit z jedinečné textury.

1 strana s perem, 1 strana s drážkou
1 strana s perem, 1 strana s drážkou
Detail profilu dílců
Detail profilu dílců
Detail spojení
Detail spojení
Detail spojení
Detail spojení
Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem a drážkou na příčné straně, jemně sražené fázky se všech stran
Terasy jsou 4 stranně hoblované s perem a drážkou na příčné straně, jemně sražené fázky se všech stran

Tipy pro práci s teakovým dřevem a pokládku teakových teras.

Teakové dřevo lze dobře opracovávat. Pro spojování jednotlivých terasových prken je zapotřebí do teakového dřeva předvrtávat otvory.
Pro správnou funkčnost terasy je bezpodmínečně nutné dodržet základní pravidla pro pokládku týkové terasy a vytvoření dostatečně stabilní konstrukce podkladního roštu.
Na podkladní konstrukci – rošt by mělo kvůli rozložení pnutí dřeva, bobtnání a smršťování což je běžný jev být použito pouze dřevo stejné nebo podobné hustoty, kterou mají terasová prkna teak montovaná jako pochozí.

Nejpevnějším a nejbezpečnějším spojením terasových prken s podkladním roštem jsou vruty šroubované ze shora. Je-li však požadavek na montáž teras bez viditelných vrutů na vrchní straně, použijte speciálně vyvinutou spojovací příchytku. Nezapomeňte, že platí obecně platná pravidla pro pokládku teras týkající se podkladu, dostatečně stabilního základu pro terasu včetně spádu pro odtok vody, správné upevnění a nadimenzování podkladní konstrukce.

Všeobecně k dodávce dřevěných prken týk platí:
Dřevěná podlahová prkna jsou připravená k pokládce pro připevnění vruty ze shora. Je-li požadavek připevnění bez shora viditelných vrutů, použijte spojovací příchytku, kterou lze před montáží zabarvit do odstínu dřeva. Příchytku doporučujeme používat pro terasy z jehličnatých dřevin do max. tloušťky prkna 21 mm a pro terasy z exotických dřevin do max. tloušťky prkna 20mm.

Montážní tipy pro uchycení teakové terasy při použití skrytého spoje:

Montážní tipy 1

Za použití úhelníku a tužky začneme označovat prkna. Prkna označíme podle vzdálenosti položených hranolu na připraveném podkladním roštu.
Na označených místech vyfrézujeme drážku pro použití spojovací příchytky(viz. obrázek). Pro frézování drážek je vhodná drážkovací fréza.
Takto postupujeme u všech terasových prken, která budete pokládat. Drážky jsou umístěny vždy proti sobě(z obou stran prkna).

Pozor! První a poslední prkno drážkujeme pouze z jedné strany, abychom si pro ukončení terasy ponechali jednu pohledovou stranu prkna bez vyfrézovaných drážek.

Montážní tipy 2

Spojovací příchytka pro dřevěné terasy slouží ke spojování podlahových prken bez vytvoření otvoru pro šroub na jejich vrchní (pohledové) straně. Při montáži terasy za použití skrytého spoje pomocí spojovacích příchytek se šroubuje jen jednou vždy první a poslední podlahové prkno.
První prkno z jedné strany pevně přišroubujeme a z druhé strany již použijeme spojovací příchytku, kterou zasuneme do vyfrézované drážky a pomocí gumové paličky zatlučeme.
Spojovací příchytka je použitelná spolu s terasovými šrouby. Podkladovou konstrukci – rošt není nutné předvrtávat, neboť terasové šrouby jsou opatřeny závrtnými hroty.

Montážní tipy 3

Pokračujeme dále tak, že do prvního prkna po celé jeho délce do přípravených vyfrézovaných drážek natlučeme gumovou palicí spojovací příchytky. Druhé týkové prkno nasuneme proti prvnímu prknu. Obě prkna pevně spojíme truhlářskou svěrkou a následně příchytky přišroubujeme terasovým nerezovým závrtným šroubem. Takto pokračujeme po celé terase, až k poslednímu prknu. Toto poslední prkno montujeme tak, že z jedné strany je přichyceno do spojovací příchytky a z druhé strany, z té, která nám zakončuje terasu prkno přichytíme šrouby ze shora.